بروزرسانی مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارز‌ها

سخنگوی صنعت برق گفت: وزیر نیرو آخرین ویرایش مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از توانیر، آقای مصطفی رجبی مشهدی افزود: براساس این ابلاغیه، تامین برق مرکز استخراج رمزارز‌ها از جمله بیت کوین به چهار روش امکان پذیر است که انتخاب آن به عهده متقاضی است.

چهار روش تامین برق برای مراکز استخراج رمزارز

رجبی مشهدی گفت: تامین برق از طریق الف) سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، ب) تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر (اعم از موجود و جدید)، ج) اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق و یا د) با نصب و بهره‌برداری از مولد‌های حرارتی، چهار روش تعریف شده‌ای است که متقاضیان می‌توانند برای تامین برق مراکز خود یکی از آن‌ها را انتخاب نمایند.

اوقات سال به سه نوع تقسیم‌بندی شد

سخنگوی صنعت برق افزود: در دستورالعمل جدید که با اصلاحاتی ابلاغ شده، اوقات سال به سه دسته نوع یک (اوج بحرانی)، نوع دو (محدودیت بار) و نوع ۳ (عادی) تقسیم بندی شده است که هر کدام نیز تعرفه خاص خود را دارد.
مصطفی رجبی مشهدی در خصوص اوقات نوع یک یا اوج بحرانی گفت: این دوره به زمان‌هایی اطلاق می‌شود که به دلیل کافی نبودن ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان اوقات بحرانی برابر با ۳۰۰ ساعت است و مطابق با تبصره «۲» ماده «۴» مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات محترم وزیران فروش برق از طریق شبکه در این ایام به مشترکین استخراج رمزارز‌ها ممنوع می‌باشد.
وی در خصوص شرایط نوع دو یا محدودیت بار نیز گفت: این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) بوده و حداکثر ۲۷۰۰ ساعت است که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیت‌های تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌شود.
رجبی مشهدی درباره زمان‌های نوع ۳ یا عادی نیز گفت: این زمان‌ها، شامل کلیه اوقات سال به جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت دار) است.

تعرفه‌های برق استخراج رمزارز‌ها

واژه‌های اختصاصی مورد استفاده در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

مرکز استخراج رمزارزها: واحدی که، با اخذ مجوز‌های لازم (موضوع ماده ۲ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۹.۵.۱۳ هیئت وزیران) از انرژی الکتریکی برای استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده استفاده می‌کند.

تقسیم بندی اوقات سال:

اوقات نوع یک (اوج بحرانی):
به دوره‌های زمانی اطلاق می‌شود که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد. حداقل میزان این اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.

اوقات نوع دو (محدودیت‌دار):
اوقاتی از سال به میزان حداکثر ۲ هزار و ۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیت‌های تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعلام می‌شود. این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) در نظر گرفته می‌شود.

اوقات نوع سه (عادی):
شامل کلیه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت‌دار) است.

مجوز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر شده و دارنده‌ سند، در دوره اعتبار آن، می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارز‌ها (ایجاد زیرساخت‌ها و مرکز استخراج رمزارز، ورود دستگاه‌های استخراج و اخذ انشعاب برق) کند.

پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مرجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت صمت) صادر می‌شود و بیانگر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمزارز‌ها در مکانی معین است.
شبکه: مجموع تاسیسات به هم پیوسته انتقال، فوق توزیع و توزیع نیروی برق را شامل می‌شود. منظور از عبارت “شبکه سراسری” و “شبکه وزارت نیرو” (موضوع بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ هیئت وزیران و تبصره‌های ذیل آن)، همین مفهوم است.

استخر استخراج: جامعه‌ای از استخراج کنندگان رمزارز‌ها که عمدتا با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های پردازش، منابع (قدرت پردازشی) خود را برای استخراج رمزارز‌ها گرد هم می‌آورند.

شرکت برق: شرکت برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق حسب مورد.

نیروگاه‌های تجدیدپذیر: نیروگاه‌هایی که از منابع انرژی تجدیدپذیر زیست توده، بادی، خورشیدی، انرژی حاصل از بازیافت حرارت در فرایند‌های صنعتی، زمین گرمایی، آبی (تا ظرفیت ده (۱۰) مگاوات) برای تولید برق استفاده می‌کنند.

نیروگاه‌های حرارتی: شامل نیروگاه‌هایی (اعم از نیروگاه‌های بزرگ یا مولد‌های پراکنده) است که با استفاده از منابع انرژی فسیلی، نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام می‌کنند.
سایر عبارت‌ها و واژه‌ها، مطابق مقررات جاری ابلاغی وزارت نیرو خواهد بود.

نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارز‌ها

نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارز‌هاتامین برق مراکز استخراج رمزارز‌ها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است. تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر»، «تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی»، «تامین برق با نصب و بهره برداری از مولد‌های حرارتی» و یا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصی تامین برق این گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود:

۲-۱) تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
مراکز استخراج رمزارز، با هر میزان قدرت، می‌توانند برق مورد نیاز خود را از محل تولید مولد‌های تجدیدپذیر تامین کنند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نیروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضی، می‌بایست در سایر اوقات با شبکه تهاتر شود.
تبصره ۱: در‌صورت درخواست متقاضی، شرکت‌های برق مجازند بدون دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، به مراکز استخراج رمزارز‌ها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین می‌کنند، انشعاب برق پشتیبان واگذار کنند.
تبصره ۲: در مواردی که تامین برق از طریق انعقاد قرارداد با‌نیروگاه تجدیدپذیر صورت می‌گیرد، مدت قرارداد مضرب صحیحی از سال (میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.
تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزریق شده به شبکه مثبت باشد، مطابق مقررات حاکم بر خرید تضمینی برق تجدید پذیر، توسط ساتبا خریداری و در صورت منفی بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ‌های فروش برق به مراکز استخراج رمزارزها، توسط شرکت صادر و بهای آن دریافت می‌شود.
تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.

۲-۲) تامین برق از طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی

به منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهینه سازی، متقاضی می‌تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. معادل صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای این طرح‌ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۹ وزارت نیرو (تصویر پیوست)، برای تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.

۲-۳) تامین برق با نصب و بهره برداری از مولد‌های حرارتی
در این حالت:

۲-۳-۱- متقاضی صرفا” مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولد‌های حرارتی، تامین کند.

۲-۳-۲- اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارز‌ها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تامین می‌کنند، ممنوع است.

۲-۳-۳- بهای سوخت برای تولید برق مولد‌های حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌شود.

۲-۴) اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برق
در این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود:

۲-۴-۱- انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کیلووات از طریق نصب پست فشار متوسط به هزینه متقاضی واگذار می‌شود.

۲-۴-۲- انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود.

۲-۴-۳- تغییر کاربری انشعاب‌های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارزها، مشروط به “اصلاح مجوز موجود” و یا “ابطال آن و اعطای مجوز جدید” امکان‌پذیر است.

۲-۴-۴- تفکیک تمام یا بخشی از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمزارز‌ها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفیت مجاز برای بهره برداری استخراج رمز ارز) میسر است.

۲-۴-۵- در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند.

۲-۴-۶- از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آن‌ها مسترد نخواهد شد.

تبصره: در هر یک از حالت‌های چهار گانه‌ تامین برق این گروه از متقاضیان، چنانچه در‌ ساعات اوج بحرانی اعمال محدودیت در تامین برق الزامی شود، مطابق اولویت‌های اعلام شده از سوی وزارت نیرو اقدام خواهد شد.

تعرفه برق مراکز استخراج رمزارز‌ها

۳-۱- بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز‌ها برابر با ۱۶۵۷۴ ریال تعیین می‌شود.
تبصره ۱: به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارز‌ها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدودیت‌دار) بهای هر کیلووات‌ساعت انرژی برق با ضریب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادی) با ضریب نیم (۵/۰) محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره ۲: نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می‌شود.

۳-۲- بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ٤٠٠ و ٢٣٠ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ١٣٢، ٦٦ و ٦٣ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود.

۳-۳- علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره: قرارداد واگذاری انشعاب برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در جواز تأسیس، که در پروانه بهره‌برداری تحت عنوان قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز درج خواهد شد، منعقد می‌شود. با این‌حال، مبنای محاسبه بهای برق تا تاریخ ارائه پروانه بهره‌برداری، قدرت مندرج در جواز تأسیس برای دوره ساخت است. پس از آغاز بهره‌برداری و ارائه پروانه بهره‌برداری، بهای برق بر اساس قدرت نهایی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت نیاز به راه‌اندازی آزمایشی و تجاوز از قدرت برق دوره احداث برای مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذکور مبنای محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهایی انشعاب (قدرت مورد استفاده برای استخراج رمزارز) خواهد بود.

۳-۴- برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز‌ها که بر اساس تائید مراجع ذیصلاح به استخر‌های استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفیف است. فهرست مراجع ذی صلاح متعاقبا توسط وزارت نیرو اعلام خواهد شد.

۳-۵- به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکان دارای قرارداد تامین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت کند.

سایر شرایط:

۴-۱-شرکت‌های برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده‌کنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی با توجه به ماده «۱» قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام کنند.

۴-۲- شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه‌های زمانی) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را اطلاع‌رسانی کند.
تبصره: با عنایت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا اعمال محدودیت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکان مراکز استخراج رمز ارز) به طور خودکار صورت پذیرد.

۴-۳- شناسایی متخلفان مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز مشمول دریافت پاداش خواهد بود. نحوه تعیین مقدار پاداش و سایر موارد مربوطه در دستورالعمل این بند، که بنا به پیشنهاد شرکت توانیر توسط معاون امور برق و انرژی ابلاغ می‌شود، مشخص می‌شود.
این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۹۸.۰۸.۱۸ می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *